Viden om smerte

Lider du af langvarige elle kroniske smerter eller er du pårørende til et menneske med kroniske smerter?
Vi har stor erfaring med at holde kurser om smerter rettet mod patienter og pårørende. Mange mennesker lider af smerter selvom der ikke findes en sygdom eller skade på f.eks. deres nervesystem. Denne type af smerter kaldes ‘non-specifikke’ og kan være kroniske. I dag véd vi, at kroniske smerter er lige så rigtige som akutte smerter, og at op mod hver femte dansker lider af det. Det drejer sig især om rygsmerter, artrose (slidgigt) og hoved-/nakkesmerter.

Hvad smerte er og hvordan den opstår – hvorfor det er noget vrøvl at tale om ‘fysiske’ eller ‘psykiske smerter’ – hvordan tanker, følelser, bevægelser, motion, stress og søvn kan påvirke smerter i både positiv og negativ retning. Derudover vil du på kurset få konkrete redskaber til, hvordan du kan arbejde med at finde en balance i hverdagen – at tro på, at der er en vej igennem et liv med smerter Vi kalder det Viden om smerte og det består af fire lektioner (af ca. 60 minutter) fordelt over tre-fire gange. Alle undervisere er uddannede fysioterapeuter med ekspertviden om smerter i bevægeapparatet, og kurset er udviklet i samarbejde med én af Danmark’s førende eksperter indenfor klinisk smertevidenskab.

Hvad lærer man?

På Viden-om-smerte holdet lærer du at forstå og forklare hvordan dit nervesystem fungerer, og hvordan det kan ændre sig når du har haft ondt i længere tid. Du lærer også om hvad søvn, stress og motion kan gøre, og du får ideer og konkrete værktøjer til at håndtere dine smerter. Underviser er vores fysioterapeut, Jesper Holm

Kontakt klinikken allerede i dag og book tid til det næste hold – du vil ikke fortryde det.

Baggrunden for 'patientuddannelse'?

I 2015 udgav Sundhedsstyrelsen en National Klinisk Retningslinje for behandling af non-specifikke, kroniske smerter. Den stærkeste anbefaling i retningslinjen er, at alle patienter, med denne type smerter, bør have et tilbud om patientuddannelse som det primære behandlingstilbud. Træning, medicin og andre typer af behandlinger er således sekundære til denne gruppe af patienter i henhold til de nationale retningslinjer.

Hvad er 'patientuddannelse'?

Patientuddannelse betyder, at du, som patient, lærer at forstå dine smerter. Mange mennesker, der lider af kroniske smerter (eller som er pårørende til mennesker med kroniske smerter), er frustrerede over manglende effekt af smertebehandling, over manglende eller utilstrækkelige forklaringer på deres smerter og over manglende sammenhæng mellem f.eks. belastning og smerter. Sagt på en anden måde: Mange oplever, at smerten har sit eget liv, og at de er koblet på som en togvogn uden indflydelse på retning eller hastighed.

Gennem samtale, metaforer og videnskabelige forklaringer kan man lære at forstå, hvad kroniske smerter er, og hvorfor smerterne ikke er hverken unormale eller ‘psykiske’. Som patient kan man bruge denne viden til at forstå smerten – og dermed få en plads i førerhuset på toget – samt til at forklare omverdenen hvorfor man ikke er ‘som de andre’, selvom man ikke kan se lidelsen på hverken MR-skanning, blodprøve eller i andre tests.