Ultralydsscanning

Vi har fysioterapeuter på klinikken, som har gennemgået efteruddannelse og dermed er certificerede i muskuloskeletal ultralydsscanning. Ultralydsscanningerne foretages på vores klinik i Aarhus C og hjælper med at stille diagnosen hurtigt og præcist, så du undgår langvarig behandling uden effekt. Certificerede ultralydsscannere på klinikken er: Per Krag Christensen

Ved ultralydsscanning kan man bl.a. danne billeder af både led, sener, muskler, ledbånd, slimsække og i nogle tilfælde også af knogleoverflader. Fordelen ved ultralydsscanning er, at det giver mulighed for at vurdere væves tilstand og derved kan den være med til at præcisere/ vurdere en skade og dens omfang. Det er også muligt at foretage ultralydsscanning under bevægelse, hvilket giver mulighed for vurdering af f.eks. et leds bevægelighed og bestemte musklers funktionsevne.

Hvordan anvendes ultralydsscanning?

Ultralydsscanningen kan således være et godt supplement til den fysioterapeutiske undersøgelse for at få stillet den rigtige diagnose og få iværksat den rette behandling. Ligeledes kan ultralydsscanningen også bruges løbende i behandlingen til vurdering/ måling af vævets forandringer i behandlingsforløbet, ligesom den kan være en god hjælp som dokumentation for en eventuel henvisning til speciallæge eller lignende.

Ultralydsscanninger er ikke tilskudsberettiget og er derfor en tillægsydelse med egenbetaling.