Stabilitetshold

På stabilitetsholde er der fokus på at træne hele kroppen mest hensigtsmæssigt samt at undgå tillærte kompensationsstrategier med sigte på en normalisering af kroppens muskelbalance. Herigennem arbejdes der mod den gode holdning, hvor der er mindst mulig belastning på led og optimal muskelbalance. Der arbejdes også med en hensigtsmæssig vejrtrækning under træningen, således dine muskler har bedst mulig udgangspunkt for at arbejde.

Få en stærk core

Timen er opbygget, så rygsøjlen bevæges i alle bevægelsesretninger, startende med stabilisering ved lav belastning, stigende gennem timen, indtil dine muskler, i slutningen af timen, udfordres maksimalt. Dog aldrig mere, end den enkelte er i stand til at stabilisere. For dem, der har brug for et hold med lavere tempo, har vi et Slow hold, hvor tempoet i de enkelte øver er lidt lavere.