Stabilitetshold

På stabilitetsholdene er der fokus på at træne hele kroppen mest hensigtsmæssig, undgå tillærte kompensationsstrategier med sigte på en normalisering af kroppens muskelbalance. Herigennem arbejdes der mod den gode holdning, hvor der er mindst mulig belastning på leddene og optimal muskelbalance.

Der arbejdes også med en hensigtsmæssig vejrtrækning under træningen, så musklerne har bedst mulig udgangspunkt for at arbejde.

Få en stærk core

Timen er opbygget så rygsøjlen bevæges i alle bevægelsesretninger, startende med stabilisering ved lav belastning, stigende gennem timen til musklerne i slutningen af timen udfordres maximalt, men aldrig mere end den enkelte er i stand til at stabilisere. For dem, der har brug for et hold med lavere tempo, har vi et Slow hold, hvor tempoet i øvelserne er lidt lavere.