Hjælper dig tilbage efter skade

Optapening

I forbindelse med behandlingen, kan fysioterapeuten vurdere, at det vil være en fordel at ligge en tape. Det kan være en en ud af mange effektive måde at understøtte behandlingen på – f.eks. efter en akut skade, ifm. sport (forstuvning af ankel) eller lignende.

Vi har flere typer tape, og hvilken tape vi benytter afhænger af, hvilken problematik det drejer sig om. Tape ligger uden for sygesikringens overenskomst, men du har som patient mulighed for at betale et tillæg eller købe tape hos os, som matcher butikkernes priser.