Fysioterapeut & Klinisk ekspert

Jesper Holm

Email: jesper@fysiomail.dk

Læs mere om Jesper her

Fysioterapeut

Morten Bredal

Email: brede@fysiomail.dk

Læs mere om Morten her

Fysioterapeut

Anneline Wulff

Email: anneline@fysiomail.dk

Læs mere om Anneline her

Fysioterapeut

Per Krag Christensen

Email: per@fysiomail.dk

Læs mere om Per her

Fysioterapeut og Klinisk Vejleder

Dorthe Jønson

Email: dorthe@fysiomail.dk

Læs mere om Dorthe her

Fysioterapeut

Anders Lavrsen

Email: anders@fysiomail.dk

Læs mere om Anders her

Fysioterapeut

Jonas Madsen

Email: jonas@fysiomail.dk

Læs mere om Jonas her

Fysioterapeut

Katie Leabourn

Email: katie@fysiomail.dk

Læs mere om Katie her

Fysioterapeut

Elke Spangsbjerg

Email: elke@fysiomail.dk

Læs mere om Elke her

Fysioterapeut

Anna Brus Søegaard

Email: anna@fysiomail.dk

Læs mere om Anna her

Fysioterapeut

Camilla Jeppesen

Email: jeppesen@fysiomail.dk

Læs mere om Camilla her

Fysioterapeut (mobilfys)

Annemette Lorenz Hansen

Email: annemette@fysiomail.dk

Læs mere om Annemette her

Fysioterapeut

Camilla Geertsen

Email: geertsen@fysiomail.dk

Læs mere om Camilla her

Fysioterapeut

Inger Stamp

Email: inger@fysiomail.dk

Læs mere om Inger her

Fysioterapeut

Sissel Bach

Email: sissel@fysiomail.dk

Læs mere om Sissel her

Fysioterapeut

Esben Lillevang Nielsen

Email: esben@fysiomail.dk

Læs mere om Esben her

Fysioterapeut

Mikkel Skov Poulsen

Email: mikkel@fysiomail.dk

Læs mere om Mikkel her

Sekretær

MAGDALENE DINESEN

vesterbrotorv@fysiodanmarkaarhus.dk

Sekretær

Sanne Nygart

vesterbrotorv@fysiodanmarkaarhus.dk

Sekretær

Janne Eckhoff Piscedda

vesterbrotorv@fysiodanmarkaarhus.dk

Sekretær

MARTINE ASCHENBERG FRANDSEN

vesterbrotorv@fysiodanmarkaarhus.dk

Kostvejleder

Pernille Ryge Koch

Email: vesterbrotorv@fysiodanmarkaarhus.dk

Læs mere om Pernille her

Studerende (Koordinator)

Nikolaj Noe

Reception (studerende)

Anne Jensen

Træningscenter/reception (studerende)

Marlene Lykke Hansen

Massage (studerende)

Julie Hinnerfeldt

Massør (studerende)

Christian Krusell

Træningscenter/reception (studerende)

Amalie Vandsø Madsen

Træningscenter (studerende)

Mathilde Sejr Laustsen

Reception (studerende)

Niklas Hessellund Munk

Sekretariat (studerende)

Anne Helene Skjøt Madsen