Simon Hansen 

PH.D, Specialist i Muskuloskeletal Fysioterapi, Klinisk ekspert

Mail: Simon@fysiodanmarkaarhus.dk

KURSER OG VIDEREUDDANNELSE

  • Ph.d. i smertevidenskab (Aalborg universitet)
  • Master i Smertevidenskab og Tværfaglig Smertebehandling (Aalborg Universitet)
  • Cert. MDT
  • Idrætsfysioterapeut (del A eksamen)
  • Med.Ac (Medicinsk Akupunktør)
  • Kurser i smertevidenskab og behandling (www.videnomsmerter.dk)
  • Bachelor i Idræt (Københavns Universitet)

SPECIELLE POSTER

  • Censor ved Fysioterapeutuddannelserne i Danmark

FAGLIGE SPECIALER OG INTERESSER

Som klinisk fysioterapeut i mere end 15 år har mit primære fokus- og interessefelt været behandling af ryg- og nakkeproblematikker (særligt diskus-problematikker) samt problematikker i relation til knæ, fødder, hofte og skulderen. Jeg har en bred vifte af efter- og videreuddannelse, og har i 2018 færdiggjort en Master-uddannelse i Smertevidenskab og Tværfaglig Smertebehandling samt i 2021 en Ph.d.-uddannelse inden for Smertevidenskab, begge fra Aalborg Universitet. Jeg er godkendt af Danske Fysioterapeuter / Dansk Selskab for Fysioterapi som specialist i Muskuloskeletal fysioterapi.

Hos mig får du altid en grundig undersøgelse uanset om du har akutte, tilbagevendende eller længerevarende smerter og funktionsproblemer. 

Min behandlingstilgang er helhedsorienteret med fokus på øvelsesterapi, aktivitetsstyring og uddannelse i egen situation eventuelt suppleret med manuel behandling, akupunktur m.m. Jeg tilstræber at du som patient opnår mest mulig indsigt og egenkontrol over din situation, og derved bliver mest mulig selvhjulpen. 

Sideløbende med klinikarbejdet har jeg i 5 år studeret og forsket i smertemekanismer og smertebehandling med særligt fokus på træning som behandling, og hvem der reagerer bedst på træning. Koblingen mellem det kliniske arbejde og forskningen anser jeg som helt optimal til at sikre patienten den optimale behandling, da forskningsarbejdet holder mig opdateret i forhold til den nyeste viden – til gavn for patienten.

OBS! Jeg arbejder udenfor Sygesikringen, men der er fortsat tilskud fra “danmark” og forsikringer