Oversigt over priser

 

I nedenstående findes priser på fysioterapi samt priser på udvalgte ydelser, der tilbydes på klinikken.

Det skal bemærkes, at sundhedsydelser uden tilskud kan tillægges priserne for det tilfælde, at de bliver ydet. Du vil som patient blive orienteret inden en sådan ydelse gives.