Dorthe Jønson


Klinisk underviser & fysioterapeut

Kurser og videreuddannelse:

Undervisning og specielle poster:

Klinisk underviser for fysioterapeutstuderende

Fysioterapeutiske Hold:

Kræfthold

Vederlagsfri træning på hold

Faglige specialer og interesser:

Dorthe er fysioterapeut, har en specialuddannelse som Muskuloskeletal fysioterapeut samt efteruddannelse til klinisk underviser. Hun har stor erfaring med undersøgelse, diagnosticering og behandling af smerter i hele bevægeapparatet samt bred erfaring og kendskab til behandling af kræftpatienter. Dorthe er desuden klinisk underviser for modul 9 og 12 studerende på klinikken.

Størstedelen af de patienter Dorthe ser er patienter i genoptræning efter kræftsygdom, primært brystkræft men også andre kræftdiagnoser. Hun har også patientforløb i samarbejde med de studerende som er på klinikken. Desuden har hun qua sin specialuddannelse også udredning og behandling af patienter med mere komplekse problematikker.

“Et behandlingsforløb ved mig vil tage udgangspunkt i den enkeltes forventninger, behov og aktuelle situation, jeg vil bestræbe mig på, at vi i samarbejde opnår dine mål for behandlingsforløbet”.