Specialist i muskuloskeletal fysioterapi og idræts fysioterapi

Morten Høgh

Email: morten@fysiodanmarkaarhus.dk

LinkedIn profil: https://dk.linkedin.com/pub/morten-høgh/2/474/220

 

Faglige specialer og interesser

Morten er muskuloskeletal fysioterapeut (DipMT), idrætsfysioterapeut (RISPT) og har desuden en uddannelse i smertevidenskab (MSc Pain). Han har stor erfaring med udredning og ‘2nd opinion’ for elitesportsfolk og for mennesker, der lider af kroniske eller uafklarede smerter. Morten er i øjeblikket PhD-studerende hos Center for Neuroplasticity and Pain (CNAP) på Aalborg Universitet.

De udredninger Morten laver tager altid udgangspunkt i en grundig baggrundsgennemgang af patienten’s egne tanker og forventninger samt fund fra tidligere undersøgelser og behandlinger. Han arbejder ud fra en mekanisme-orienteret, neurofysiologisk tilgang, der giver patienten konkrete værktøjer og råd omkring deres smerter og evt. genoptræning. Udredningen starter altid med en længere samtale og når Morten har dannet sig et overblik bruger han den nødvendige tid på at uddanne patienten til at forstå

 1. sin egen situation, diagnose samt muligheder og begrænsninger
 2. hvordan en fremadrettet plan kunnese ud

Den endelige plan aftales i fællesskab med patienten. Erfaring viser, at mange patienter accepterer lange og/eller kedelige træningsprogrammer fordi de tror, at det er kuren mod deres smerter. Derfor stopper de ofte med at lave øvelserne når smerterne stopper. Men ofte skal man fortsætte med at være aktiv, tilpasse aktiviteterne til smerterne eller holde pauser i mange år fremover. Det drejer sig mange gange om at ændre en vane mere end at ‘udstå’ nogle uger med træning. Derfor er det målet for Morten, at planen er relevant på lang sigt, men realistisk, motiverende og let opnåelig på kort sigt. For at sikre bedst mulig effekt følger Morten ofte op på konsultationerne indtil patienten kan klare det selv, eller føler sig i trygge hænder hos en anden sundhedsfaglig.

”For mig er det afgørende, at min undersøgelse og mine ideer løser dit problem”

 

Kurser og videreuddannelse

 • Diverse PhD-kurser (Insitut for Medicin og Sundhedsteknologi, AAU)
 • Master-of-Science (M.Sc.) Pain: Science and Society (King’s College London)
 • Internationalt anerkendt 5 årig diplomuddannelse i Muskuloskeletal Fysioterapi (Dip.MPT)
 • Del A og B eksamen i Idrætsfysioterapi (Sportsfysioterapi)
 • Ultralydsskaningsuddannelse
 • Dynamisk Stabilitet
 • Diverse kurser og workshops

 

Undervisning og specielle poster

 • Blog-skribent videnomsmerter.dk/
 • Overordnet faglig leder for klinikkerne
 • Leder af Health Team for DGI Verdensholdet
 • Underviser Smertevidenskab
 • Formand for Dansk Selskab for Smerte og Fysioterapi
 • Akkrediteret underviser for NeuroOrthopaedic Institute (NOI), Australasien og UK
 • Underviser for Dansk Selskab for Sportsfysioterapi

Udgivelser mv

 • Smertebogen / Høgh et al. / Munksgaard / 2015
 • Smerte hos ældre / Kapitel i ‘Geriatri – En tværfaglig og problemorienteret tilgang’ / GADs Forlag / 2014
 • Børn og smerter/ Kapitel i ‘Pædiatrisk Fysioterapi’ / Munksgaard / 2013
 • Faglige artikler  i bl.a. Dansk Sportsmedicin, Fysioterapeuten, Best Practice Reumatologi og Månedskrift for Praktisk Lægegerning

Keynote speaker, invited speaker, gæsteunderviser mv. på videnskabelige kongresser, temadage, symposia og faglige kurser i Danmark, Norge, UK, US, Canada og Italien