Kørekort til kroniske smerter

– et forløb der får dig tilbage i førerhuset af dit eget liv

 

Hos FysioDanmark Aarhus har vi nu et forløb specielt til dig, der ønsker tage kontrol over dine smerter. ​Vi véd, at selvom hver femte dansker har kroniske smerter så føler mange sig afmægtige og ude af stand til at leve det liv de drømmer om.

Det kan være, at du har fået diagnoser som fibromyalgi, funktionel lidelse eller generaliserede smerter. Fælles for denne gruppe af kroniske smerter er, at der ikke findes en helbredende behandling, der fjerner smerterne. Behandlingen består i at reducere – eller helt fjerne – lidelsernes indflydelse på dig.

Men hvordan kommer du videre, når smerterne har taget kontrollen? Hvordan kan du holde dig sund og i gang, når bevægelse giver flere smerter? Og hvordan tager man en pause, hvis man hele tiden er bagud og hovedet er fyldt med bekymringer? Det er her, vi håber, at det nye forløb kan hjælpe dig! Vores faglige baggrund og store erfaring med disse problemstillinger gør, at vi kan tilbyde kompetent vejledning og relevante redskaber, der tager udgangspunkt i din situation. Formålet med forløbet er kort fortalt at hjælpe dig til at genindtage pladsen på førersædet i dit liv. Vores opgave er at støtte dig mens du øver dig i at tage kontrollen over smerterne, finde en balance i hverdagen samt øge dit funktions- og aktivitetsniveau.

 

Vejen dertil indeholder flere dele:

  • Viden. Viden er magt og vil give dig indsigten, du har brug for at kunne ændre på din situation. Vi lærer dig bl.a. at forstå og forklare andre, hvorfor dine smerter er reelle og hvilke konsekvenser det har for dig. Se mere gennem dette link.
  • Træning og motion. Alle mennesker har brug for motion for at optimere chancerne for et velfungerende og sundt liv. Men hvis du har kroniske smerter tænker du måske, at det er umuligt kan være sundt for dig, fordi dine smerter måske forværres af træning. Som en del af forløbet lærer du at styre dine aktiviteter, så du undgår forværring, og samtidig får du viden om, hvorfor træning (også når det gør ondt) kan være det bedste valg for dig. Vi hjælper dig med at lave et tilpasset forløb, hvor aktivitet og træning bygges op i et tempo, der er både sundt og realistisk for dig. Og vigtigst af alt; vi tilpasser al træning til dig og dine muligheder, fordi vi er klar over, at hvert menneske er unikt. Formålet er, at du lærer at finde en balance i hvordan og hvor meget aktivitet og træning, der er passende for dig. Når niveauet er fundet, støtter vi dig i at skabe en sund vane med fysisk aktivitet som en naturlig del af hverdagen. Se mere gennem dette link.
  • Praktisk vejledning i hverdagen. Èt er teori, noget andet er praksis. Derfor har vi fokus på individuelle og hold-baserede aktiviteter, hvor vi støtter dig i at omsætte teori til praksis, så du lærer hvad det vil sige at leve med smerterne. Hvis du er klog på dig selv, vil du opleve, at du får brugt din energi bedre og dermed skaber plads til flere aktiviteter – også nogle af dem, du tidligere har opgivet! Se mere gennem dette link.
  • Smertelindring. Smerte er et grundvilkår i livet, og når man lever med smerterne vil begrænsninger i hverdagen være reduceret til et absolut minimum. Men alle mennesker oplever forværring af smerter ind i mellem. Som menneske med kroniske smerter kan disse episoder være invaliderende, selvom smerten i sig selv ikke er udtryk for, hverken øget sygdom eller nye skader. Der er overvældende videnskabelig dokumentation for, at du er din egen bedste ’medicin’ når det gælder om at håndtere disse episoder. Derfor lærer du en række teknikker fra afspænding og mindfulness til cryo-terapi og udspænding, som du kan vælge mellem. På den måde lærer du nogle teknikker, som du trygt og effektivt kan anvende, når smerterne øges. På den måde bliver du både mere selvstændig og sparer penge på behandlinger.

Når du har været igennem forløbet er det vores overordnede mål, at du føler, at du bedre kan håndtere et liv med kroniske smerter. For at sikre, at vi forbliver på sporet gennem hele forløbet tester vi løbende, om du rykker dig på de konkrete mål, der er afgørende for dig i hverdagen (fx. at kunne læse en bog, klare opvasken, lege med børnene eller gå med hunden). Det er din egen opfattelse af, hvad der giver kvalitet i livet som styrer vores målsætning.

 

Eksempel på et typisk forløb

1-3. gang: Grundig gennemgang af din situation og præcisering af målsætning og kortlægning af, hvordan vi i fællesskab, når dit mål. Du vil opleve, at min rolle er som vejleder/ coach. Det, der vil hjælpe dig fremad, er de ting, du selv kan gøre, og vægten ligger på en grundig analyse af din situation, så vi får lagt den bedste plan for dig.

4-10. gang: Gradvist overgang til hold-baseret undervisning. På et hold vil du møde andre ligesindede, som både kan forstå din situation og fungere som sparringspartnere. Vi har mange forskellige hold og der bliver lagt en specifik plan for, hvad der er relevant for dig. Der vil løbende være en opsamling med din coach (fysioterapeut), hvor vi bl.a. følger op på om du kommer tættere på dine mål.

Det er vores overbevisning, at det tager tid at lære at leve med smerterne. Vi ser forløbet som en udvikling, der skabes hver gang du arbejder med at skabe et bedre liv. I praksis betyder det, at du lærer mere mellem behandlingerne, og at tiden sammen med din coach/ terapeut mere er en slags konsultation, hvor vi sammen planlægger tiden indtil næste konsultation. Et forløb vil typisk vare omkring et år, hvor du kommer hyppigere i begyndelsen og sjældnere mod slutningen. Vi stræber efter at give dig al den nødvendige støtte samtidig med fokus ligger på at øge din selvstændighed.

 

For at komme i gang skal du

  • Have en normal henvisning til fysioterapi fra din egen læge (speciale 51)
  • Være udredt for alvorlige lidelser. Hvis der er tvivl om, hvorvidt du er færdigudredt, aftaler vi, hvordan du bliver udredt inden vi går i gang.
  • Ønske at få hjælp til at håndtere smerterne (selvstændigt), eller
  • Være stærkt smerteplagede med behov for lindring indtil du f.eks. kan komme på en Smerteklinik.

Der gives offentligt tilskud til behandlingen via henvisningen. Du kan få tilskud til at dække den resterende betaling, hvis du er medlem af Sygeforsikringen Danmark eller har en sundhedsforsikring, der dækker fysioterapi.

Du vil på klinikken møde fysioterapeut Annette Riddersholm Nielsen. Hun har er uddannet i 2003 og har de sidste 8 år arbejdet specifikt med kroniske smertepatienter og har fundet sin faglige passion i arbejdet med mennesker, der lider af langvarige smerter. Se mere om Annette under beskrivelsen af vores personale. Hvis du har spørgsmål og er i tvivl om forløbet er noget for dig kan du kontakte Annette på annette@fysiomail.dk

Bag Annette står en stort team af fysioterapeuter og forløbet er tilrettelagt i samarbejde med klinisk ekspert, Jesper Holm, og specialist i fysioterapi / MSc Pain / PhD-studerende Morten Høgh.