Klinisk ekspert og specialist

Klinisk ekspert

En klinisk ekspert har mere end ti års erfaring med komplekse muskuloskeletale problemstillinger, såsom langvarige rygsmerter, idrætsskader, underlivssmerter,  inkontinens og kroniske smerter. Vores kliniske eksperter har alle massiv erfaring og videreuddannelse inden for deres ekspertområder.

Kliniske eksperter har ansvaret for videreuddannelse af andre fysioterapeuter gennem undervisning og supervision, og fungerer som kompetence-støtte til yngre kolleger i komplekse situationer. Der findes ingen overenskomst for kliniske eksperter, og du kan få tilskud til dele af deres behandling hos de fleste forsikrings- og pensionsselskaber.

Læs mere om vores kliniske eksperter nedenfor:

Specialist i fysioterapi

En specialist arbejder med et afgrænset, fagligt område, men har en indgående viden om det gængse helt fra en både praktisk- og forskningsmæssig vinkel. FysioDanmark Aarhus har aktuelt én specialist inden for muskuloskeletal fysioterapi. Alle specialister skal anerkendes af Danske Fysioterapeuter, og specialistgodkendelse fornyes regelmæssigt for at sikre den højeste kvalitet.

Læs mere om vores specialist nedenfor: