Skal du have en løsning til din virksomhed?

Erhverv

Fysioterapi på arbejdspladsen

FysioDanmark Aarhus har rig erfaring med erhvervs- og virksomhedsløsninger til både mindre og større virksomheder og organisationer. 

Vi har mulighed for at tilbyde løsninger både in-house hos jer men også løsninger på én af vores klinikker i Aarhus. Vi tager udgangspunkt i jeres behov og ønsker. Vi tilbyder hjælp og rådgivning inden for både ergonomi og arbejdsmiljø med målet om at implementere nye vaner og sikre, at alle har de rette forudsætninger for en god og sund arbejdsdag.  Nedbringelse af sygefravær og øget arbejdsglæde hos medarbejderne er målet med fysioterapi på arbejdspladsen.

Kan det virkelig betale sig at investere i fysioterapi og/eller træning på arbejdspladsen?

Lad os hjælpe jer

Træning på arbejdspladsen - hvorfor det godt kan betale sig
 • Smerter er i større eller mindre grad en del af mange danskeres hverdag, og muskel-skeletsmerter er en af de hyppigste årsager til sygefravær.
 • Ca. en ud af tre danske lønmodtagere oplever at have smerter flere gange om ugen
 • 1 ud af 20 føler sig begrænset i sit arbejde pga. smerter.
 • Heldigvis er der efterhånden meget forskning der tyder på, at smerter på arbejdspladsen kan forebygges gennem træning.
 • Det kan både mindske smerter hos medarbejderen, og reducere sygefraværet – en win-win.

Traditionelt set har der været meget fokus på ergonomiske tiltag, fx ”korrekte” arbejdsstillinger, til at forebygge smerter på arbejdspladsen. Dette har dog vist sig at være mindre effektivt, og svært at implementere. Samtidig er idéen om, at der findes rigtige og forkerte arbejdsstillinger forældet og usand. Uagtet hvilken stilling man sidder i, vil man altid på et tidspunkt begynde at opleve smerter, hvis man sidder i den samme stilling. Det er altså snarere TIDEN du bruger i den samme stilling, fremfor HVILKEN stilling, du sidder i, der kan give dig smerter.

Flere danske og internationale forskere har undersøgt, hvilke forebyggende indsatser der virker bedst til at mindske smerter. Generelt er der bred enighed om, at træning i arbejdstiden kan reducere medarbejderes muskel-skeletsmerter, hvilket flere gennemgange af den tilgængelige forskningslitteratur (systematiske reviews) viser.

 • Særligt styrketræning i arbejdstiden ser ud til at være det mest effektive enkeltstående tiltag til at forebygge og mindske muskel-skeletsmerter.
 • Det kan endda være til gavn for både medarbejdere der har stillesiddende arbejde, og dem med arbejde af mere fysisk karakter. Fastlagt træning i arbejdstiden kan ligeledes mindske sygefraværet.
 • Ifølge Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) kan indførelse af ugentlige småøvelser til nakke, ryg og skuldre på alle arbejdspladser i Danmark potentielt forebygge 13% af lange sygefravær (>30 dage) på nationalt plan.

Træning kan dog sjældent stå alene, men bør suppleres af andre forebyggelsestiltag til at sikre et godt arbejdsmiljø. Smerter på arbejdspladsen kan nemlig påvirkes af andre forhold i dit arbejdsmiljø og privatliv, herunder fx jobtrivsel, jobtilfredshed, søvn, dit generelle fysiske aktivitetsniveau, bekymringer og andre biopsykosociale faktorer. 

Træning i arbejdstiden kan altså bidrage med positive gevinster både for medarbejderen og for arbejdsgiveren, ved en forholdsvis lille indsats. Det betaler sig! Det behøver ikke at tage mere end 10-15 minutter. Nedenfor er et par hurtige råd til at få implementeret træning i arbejdstiden.

3 gode råd til implementering af træning i arbejdstiden

 1. Læg træningen ind i arbejdskalenderen, som en fast del af arbejdsdagen.
 2. Udfør træningen i fællesskab på arbejdspladsen. Så kan man holde hinanden op på at få det gjort.
 3. Sørg for at der er klar opbakning og tilslutning fra ledelsen. Så ved medarbejderne at det ok at bruge en del af arbejdstiden på træning.