COVID-19 retningslinjer

1. Alle patienter visiteres inden behandling via telefon/mail.
2. Har man symptomer på sygdom, eller været syg inden for 48 timer, skal man blive hjemme. Vi tilbyder stadig videokonsultationer
3. Opfordring til håndafspritning for patienter når man kommer og går.
4. Afstandsregler på klinikken: 1 meter
5. Krav om mundbind er pr 14/6 frafaldet, også i venteværelset. Brug af mundbind er frivilligt