Fysioterapeut (udepatienter)

Cecilie Vissing Madsen

Mail: vissing@fysiomail.dk

 

Faglige specialer og interesser:

Jeg er uddannet fysioterapeut på Via University College Aarhus i januar 2017.

På klinikken fungerer jeg som mobil fysioterapeut. Her kommer jeg hjem til dig, som ikke har mulighed for at komme til behandling/træning på klinikken og derfor skal træne i eget hjem. Samtidig varetager jeg genoptræningsplanen efter hospitalsindlæggelse. Herudover har jeg behandlinger på klinikken, hvor der er plads til alle patientgrupper. 

Jeg stiler efter et godt behandlingsforløb hvor vi samarbejder og finder ud af hvad der er bedst for dig.