Fysioterapeut

Annette Riddersholm Nielsen

  • Cert.MDT

Mail: annette@fysiomail.dk

 

Faglige specialer og interesseområder

Jeg har som fysioterapeut fundet min passion i arbejdet med mennesker med langvarige/kroniske smerter.

Derfor har jeg seneste år specialiseret mig i behandling og træning af mennesker med disse problemer. Jeg kommer til fysiodanmark med 8 års erfaring fra en tværfaglig smerteklinik. Det kan være, at du har fået diagnoser som fibromyalgi, whiplash, funktionel lidelse, eller generaliserede smerter. Eller oplever, at du har været igennem hele møllen af behandlingsmuligheder og intet har hjulpet. Så kan et forløb hos mig være relevant.

Det der adskiller mit arbejde fra almindelig fysioterapi er i høj grad bredden i indsatsområderne. Kroniske smerter og stress griber ind i hele ens liv og hvis vi ikke ser på helhedsbilledet, vil behandlingen ikke være succesfuld. Hos mig får du en grundig forståelse af årsagssammenhænge bag de kroniske smerter og mange års erfaring i konkret håndtering og behandling. Behandlingen består i at reducere – eller helt fjerne – lidelsernes indflydelse på dig.

Mit formål er overordnet, at hjælpe dig til at blive så selvstændig og aktiv i livet som muligt. Jeg tilstræber, at vi i fællesskab finder ind til dine egne ressourcer og har fokus på, hvad du kan i stedet for, det du ikke kan. Jeg prioriterer tid til at give dig en grundig forklaring og vejledning, så du altid præcist ved hvad vi arbejder hen imod og ud fra. Vores arbejde vil altid tage udgangspunkt i en målsætning, der giver mening for dig. Om det så er at kunne klare opvasken, gå tur med hunden eller lege med børnene igen. Det er din opfattelse af hvad, der giver livskvalitet, som bestemmer, hvad forløbet hos mig skal resultere i.

Du vil i et forløb hos mig opleve, at min rolle er som vejleder og sparringspartner. Det er gennem aktive tiltag i din hverdag, at du finder vejen til lindring og bedring. Derfor vil du også opleve, at det er mellem behandlingsgangene, at udviklingen sker. Vi vil i fællesskab lægge en detaljeret og konkret plan for, hvordan du kommer fremad, indtil vi ses igen.

Som yderligere baggrund kan jeg fortælle, at jeg er uddannet fysioterapeut i 2003. Tidligere har jeg en bred baggrund både fra både sygehus, klinik og neurocenter, og er derfor veludrustet til langt de fleste problemstillinger.

Jeg arbejder udenfor ydernummer og derfor er det ikke muligt med tilskud fra sygesikringen til behandlingen. Du kan dog stadig få tilskud fra Danmark. Hvis du har spørgsmål til mig eller er i tvivl om du vil kunne få gavn af et forløb ved mig, er du meget velkommen til at kontakte mig på ovenstående mail.

Kurser og videreuddannelser

  • Explain Pain
  • smertevidenskab (under uddannelse)
  • Mindfulness instruktør (under uddannelse)
  • Cert. MDT. Mekanisk diagnose og terapi (McKenzie)
  • IMS akupunktur

 

Fysioterapeutiske hold

  • Mindfulness – læs mere her