FYSIOTERAPEUT

Anna Brus Søegaard

Email: anna@fysiomail.dk

FAGLIGE SPECIALER OG INTERESSER:
Anna har arbejdet på klinikken som akut-fysioterapeut siden starten af 2017. Hendes kompetencer indenfor de akutte skader kommer foruden uddannelsen fra hendes funktion som fysioterapeut for 2. divisionsdamerne i AGF håndbold. Igennem hendes videregående specialuddannelse (MF) dygtiggør hun sig indenfor diverse skadesområder fra bækken-, lyske-, hofte- og lændeproblematikker til skulder-, nakke- og albueproblematikker.
Anna har hun kurser indenfor SuperSole og akupunktur, hvilket hun benytter som supplement i behandlingen når det er relevant.
Hendes interesse indenfor faget bærer præg af en fascination af kroppens sammensætning og præstation i forbindelse med fysisk aktivitet. Hun udtaler hertil:
”Trænings- og vejledningsdelen i jobbet betyder enormt meget for mig, da jeg tror på, at det er med til at skabe selvhjulpne patienter og dermed et bedre samlet resultat.”
Foruden de akutte skader varetager Anna almindelige behandlingsforløb, forsikringspatienter, genoptræningsplaner og står for klinikkens mor og barn træning.
Det er især indenfor for mor og barn træningen, at Anna finder sin store motivation. Her benytter hun bl.a. dynamisk stabilitetsteknikker, for at sikre, at mødrene kommer ordentligt gennem fødslen og ovenpå igen efterfølgende. Desuden brænder hun for, at udvikle børn motorisk og skabe nogle gode rammer herfor, med vandet som bærende element for bevægelse.

FYSIOTERAPEUTISKE HOLD:

  • Efterfødselstræningsforløb (8 uger): Onsdag 10.30-11.30 (se https://www.fysiodanmarkaarhus.dk/foerfoedselstraening/)
  • Førfødselstræningsforløb (8 uger): Torsdag 17-18 (se https://www.fysiodanmarkaarhus.dk/efterfoedselstraening/)
  • Bassinhold: Babymotorik i vand – 17. gange i Marselisborgcentrets varmtvandsbassin (sommer- og vinterstart) (se https://www.fysiodanmarkaarhus.dk/babymotorik-i-vand/)

Kurser og videreuddannelse:

  • Kinesiotape 1 og 2
  • Akupunktur (DSA)
  • SuperSole 1 og 2
  • Påbegyndt kursusrækken i smertevidenskab og behandling (www.videnomsmerter.dk)
  • Muskuloskeletal Fysioterapi (Forløbskursist – MT Exam.) – (www.muskuloskeletal.dk/information/Til-patienten/)
  • Certificeret Babysvømme Instruktør (DGI)