Hvad er fysioterapi?

Fysioterapiens vigtigste formål er at få kroppen til at fungere optimalt og herigennem skabe øget livskvalitet. Vores bevægelsesevne er nemlig afgørende for, at vi kan fungere i hverdagen og opretholde en sund livsstil. Fysioterapi anvendes, når vi har været udsat for omstændigheder, der påvirker vores krop og vores funktionsevne. Det kan være i forbindelse med, at vi er kommet til skade, har smerter, er blevet opereret eller har fået en sygdom, der nedsætter kroppens funktionsevne. 

Hos FysioDanmark tager vi udgangspunkt i det hele menneske og vi har gerne en aktiv tilgang til at nå målet. En sund og stærk krop er en forudsætning for bedring og for at mindske risikoen for tilbagefald og nye skader. Derfor integrerer vi den nyeste viden inden for fysisk træning og sundhedsfremme med kvalitetssikret fysioterapi. Vi tager udgangspunkt i dig, og skræddersyer et personligt behandlingsforløb, der imødekommer dine udfordringer. Find frem til årsagen til dit problem og læs mere om os her.

  • Planen skal sikre, at vi afhjælper skaden hurtigst muligt samt forebygge at den kommer igen. 

  • Behandlingen iværksættes med smertelindrende manuel behandling og genoptræning. Rådgivning omkring gode øvelser og sundhedstiltag, der forbygger at skaden kommer igen
  • En grundig undersøgelse og analyse af skaden og kroppens funktionsevne samt de udfordringer, der måtte være. 

  • Du får information om din skade og i samarbejde med dig udarbejdes en behandlingsplan.